DONS

De vereniging “ESPIRITO MUNDO Asbl” ontwikkelt projecten op vrijwillige basis. Er is geen winstoogmerk en de projecten zijn gericht op het creëren van interculturele relaties via de verschillende werelden. De evenementen zijn over het algemeen gratis en hebben een conceptuele en artistieke waarde zonder commerciële doeleinden.

Bovendien zet de vereniging zich in voor het milieu en de mensenrechten, en zijn de leden actief betrokken bij mobilisatieprojecten voor de traditionele volkeren van Brazilië, met name de bossen.

Dit zijn acties zonder winstoogmerk die bijdragen tot de opbouw van een meer humanistische samenleving.

Als u geïnteresseerd bent om met onze vereniging samen te werken en ons te helpen evenementen te organiseren die openstaan voor de plaatselijke gemeenschap en van sociaal-cultureel belang zijn, zal uw samenwerking zeer waardevol zijn. Dankzij dit bedrag zullen we ons kunnen wijden aan de financiering van evenementen en onze creatieve ruimte in Brussel-Hoofdstad, om onze partners beter te kunnen ontvangen, of het nu gaat om kunstenaars, denkers en creatieven uit alle sectoren, afkomstig van verschillende plaatsen in de wereld.

De donatie kan elk bedrag zijn. Wij stellen elke steun zeer op prijs.

BANKGEGEVENS

Rekeninghouder : ESPIRITO MUNDO ASBL
Naam van de bank: ING
Volledig rekeningnummer: IBAN: BE51 3631 8007 3062
BIC (SWIFT): BBRUBEBB