CROWFUNDING ESPIRITO MUNDO

ESPIRITO MUNDO COMMUNITY

Join our community and help us build this history.

We are launching a campaign to continue the renovation works of our center of creativity and expressions. There, we will give continuity to many engaged projects that treat art and culture in transversality with human rights and the environment.

Contribute by participating in our fundraising and choose one of the rewards we have thought of with so much dedication.

We believe in collaboration and in the world association as a way to overcome inequalities and live equally. Participate with us in this new stage of the ESPIRITO MUNDO and keep informed about the activities to come.

Our association needs your support. We are counting on it.

DONATION HERE 👇

EUROPE
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/espirito-mundo-community

BRASIL
PIX 96780010715

ESPIRITO MUNDO COMMUNITY

Rejoignez notre communauté et aidez-nous à construire cette histoire.
Nous lançons une campagne pour poursuivre les travaux de rénovation de notre centre de créativité et d’expression. Nous y poursuivrons de nombreux projets engagés qui traitent l’art et la culture en transversalité avec les droits de l’homme et l’environnement.
Contribuez en participant à notre collecte de fonds et choisissez l’une des récompenses auxquelles nous avons pensé avec tant de dévouement.
Nous croyons à la collaboration et à l’association mondiale comme moyen de surmonter les inégalités et de vivre dans l’égalité. Rejoignez-nous dans cette nouvelle étape de ESPIRITO MUNDO et tenez-vous informés des activités à venir.

Notre association a besoin de votre soutien. Nous comptons sur vous.

DONATION HERE 👇

EUROPE
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/espirito-mundo-community

BRASIL:
PIX 96780010715

NL// ESPIRITO MUNDO COMMUNITY

Word lid van onze gemeenschap en bouw mee aan deze geschiedenis.
We lanceren een campagne om de renovatie van ons centrum van creativiteit en expressie voort te zetten. Daar zullen we continuïteit geven aan vele geëngageerde projecten die kunst en cultuur behandelen in transversaliteit met mensenrechten en het milieu.
Draag bij door deel te nemen aan onze fondsenwerving en kies een van de beloningen die we met zoveel toewijding hebben bedacht.
Wij geloven in samenwerking en in de wereldvereniging als een manier om ongelijkheden te overwinnen en gelijkwaardig te leven. Neem met ons deel aan deze nieuwe fase van de ESPIRITO MUNDO op de hoogte van de komende activiteiten.

Onze vereniging heeft uw steun nodig. Wij rekenen erop.

DONATION 👇

EUROPE
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/espirito-mundo-community

BRASIL:
PIX 96780010715
#espiritomundo #kisskissbankbank #cagnottesolidaire #campagne #crowdfunding

Leave a Comment