NL // Voor de derde keer maakt de vereniging deel uit van het interculturele literatuurfestival INTERLITRATOUR.

Interlitratour is een intercultureel, literair festival van vrijdag 12 t.e.m. zaterdag 13 mei 2023 in Brusselse gemeenten. Het programma bestaat uit activiteiten van tal van organisaties, verenigingen, burger- en persoonlijke initiatieven.
Interlitratour brengt Brusselaars via cultuurgebonden literatuur samen. De evenementen bevinden zich op het kruispunt van internationale literatuur, migratie naar België en samenleven in Brussel. Interlitratour biedt podium- en ontdekkingskansen en bouwt bruggen tussen gemeenschappen.

12-13/05 – 14:00 – 21:00 | Espirito Mundo
NAAM: KLANKGEDICHTEN EN ANDERE LANDSCHAPPENDe dichteres Aline Yasmin verplaatste zich door de stad, op verschillende plaatsen en in verschillende omstandigheden, om een geluidsinstallatie te produceren die de diversiteit van Brussel belicht.
Het poëtische project onderstreept het belang van het luisteren naar de stad en het versterken van de rijkdom van de multiculturele menselijke aanwezigheid die zij de poëtische soundscape noemt.

FR// Pour la troisième fois, l’association intègre le festival interculturel

Interlitratour est un festival littéraire et interculturel organisé dans les communes bruxelloises du vendredi 12 au samedi 13 mai 2023. Le programme comprend des activités de nombreuses associations, organisations et artistes et citoyens bruxellois.
Interlitratour rassemble les Bruxellois à travers une littérature propre à leur culture. Les événements se situent au carrefour de la littérature internationale, de la migration en Belgique et de la société bruxelloise. Interlitratour offre des possibilités de scènes et de découvertes et crée des ponts entre les communautés.

POÈMES SONORES ET AUTRES PAYSAGES
La poete Aline Yasmin se déplace dans la ville, dans différents lieux et circonstances pour produire une installation sonore mettant en valeur la diversité de Bruxelles.
Le projet poétique souligne l’importance d’écouter la ville et de valoriser la richesse de la présence humaine multiculturelle qu’elle appelle le paysage sonore poétique.

Leave a Comment